Když žákyne překročí hranici

Žákyně se na vyučovacích hodinách jevila jako velmi svědomitá a precizní, ale dosahovala průměrných výsledků, kvůli kterým se trápila. Další problém vznikl, když chtěla své pocity, úspěchy, ale také neúspěchy sdílet s vyučujícími prostřednictvím telefonátů, SMS a chatů přes sociální sítě. Dospělo to do stadia, že někteří vyučující se cítili atakovaní a šikanovaní těmito sděleními a požádali žákyni, aby je omezila a snažili se jí to vysvětlit. Avšak i po speciálně-pedagogickém vyšetření a domluvě tyto ataky nepřestávaly.

Žákyně dokonce i po ukončení středoškolského studia potřebuje některým vyučujícím sdělovat své pocity a někdy z její strany dochází k pomluvám a osočování. Za tímto problémem může být také špatné rodinné zázemí, možná i nějaká porucha osobnosti, která však nebyla diagnostikována.

Jak se k takovému chování ze strany žáka postavit?

Odpověď:

Jendoznačně  musíme mít stanoveny své limity, aby nedocházelo ke zneužívání naší pomoci. Jsou žáci, kteří se dožadují pomoci ve zvýšené míře. Často jde o získávání pozornosti – z různých důvodů. I tady bychom měli zpozornět, když se nám zdá, že žákova aktivita tímto směrem nabírá na intenzitě a „překračuje zdravou míru“. Je třeba ocenit žáka za jeho snahu, ale zároveň si jasně stanovit pravidla a hranice a zároveň jednoznačně žáka uvědomit, že při překročení, resp. porušení pravidel nebudeme reagovat. Také je vhodné informovat o takovém chování rodiče, je možné se s nimi podělit o názor – čeho se žák snaží svým chováním dosáhnout (pochvala autority, uznaní, potřebuje si jen popovídat apod.), doporučit návštěvu psychologa apod. V případě, že kontaktování trvá, popř. ještě roste, jednoduše nereagovat. I při přetrvávajícím stavu. Jestliže totiž někdo touží po naší pozornosti, je pro něj přijatelná jakákoliv naše zpětná aktivita – i záporná odpověď, nadávka … Hlavně že mu věnujeme pozornost. To platí nejen při písemné či telefonické komunikaci, ale i v přímém kontaktu, např. ve výuce.

Je však důležité vydržet a nepolevit v ignorování žáka i tehdy, když se bude stupňovat nějaký nátlak. Není však vhodné „odseknout“ kontaktujícího tak, že např. zablokujeme přijímání jeho zpráv. Může u něj dojít ke zkratovému jednání.

About the Author: Mgr. Jana Lajošová

Lektorka a trenérka soft skills. Koučka pro jednotlivce i týmy. Při své práci využívá metody založené na poznatcích neurověd.

Další informace o odbornících a realizačním týmu projektu učitel bez stresu naleznete v části O nás.

Sdílejte na sociálních sítích

Zdroje 1. pomoci