Fyzické napadení mezi žáky

Zažila jsem velmi nepříjemnou až stresující situaci, a to fyzické napadení jednoho žáka druhým žákem, jinými slovy bitvu. Udála se na konci vyučovací hodiny, kdy žáci opouštěli učebnu. Žák AB (17-letý) podle jeho slov kamarádsky, dal pěstí do břicha žákovi XY (19-letý). Jenže žáka XY to vyprovokovalo nejprve k chycení žáka AB ze zadní