Zdroj první pomoci: Organizace SR

Eduworld.sk

|

Portál Eduworld.sk sa zameriava na: podporu tém vzdelávania a sebarozvoja detí i dospelých; zviditeľňovanie dôležitých hodnôt v spoločnosti; vytváranie pozitívneho prostredia, kde sa spájajú rodičia, učitelia a študenti. Obsah a články na

IPčko.sk

|

Internetová linka dôvery pre mladých ľudí, ktorú tvorí skupina psychológov, sociálnych pracovníkov, študentov s túžbou v srdci pomáhať ľuďom. Psychologická pomoc nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.

Go to Top