K.A.B.A. Slovensko spoluprací s AVE ART Ostrava se stali partnery při realizaci projektu s názvem „Ako si zachovať duševné zdravie v školách 21. storočia“ spolufinancovaného z Fondu malých projektů v rámci „Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika-Česká republika“.

Projekt řeší problematiku duševního zdraví a psychické pohody pedagogů prostřednictvím osobnostního rozvoje a emocionální inteligence prostřednictvím online vzdělávání a výměnou zkušeností pedagogů a odborníků na vzniklé online platformě. Partneři identifikovali potřebu rozvoje této oblasti nejen z důvodu pandemie, ale také z důvodu zvyšujících se nároků na pedagogické zaměstnance, jakož i na zvyšující se nároky nejen na odborné a formální vzdělávání ale také na rozvoj měkkých dovedností a znalostí potřebných pro osobní a profesní život ve 21. století.

CÍLE PROJEKTU

1. Zvýšení osobnostních dovedností a získání praktických poznatků pro osobní rozvoj pedagogů

Pedagogové zapojení do vzdělávání získají nástroje, zvýší si dovednosti a kompetence pro zvládání situací:

  • v pracovním i soukromém životě,
  • ke zlepšení komunikace se žáky, rodiči, kolegy a vedením,
  • ke snížení stresu,
  • akceptaci nových situací,
  • snížení strachu z nového/nepoznaného.

Získané poznatky budou moci pedagogové přenést do vyučovacího procesu (přenos na žáky).

2.Vytvoření online platformy pro pedagogy jako místa pro výměnu zkušeností, sdílení dobré praxe, vzájemné motivace a společného hledání způsobů v rámci řešení problémů, se kterými se setkávají v rámci své praxe ve školách

Platforma má být také místem, kde pedagogové najdou informace, které jim pomohou v rozhodování, při řešení konfliktů či zátěžových situacích i kontakty, které mohou předat žákům, kteří sami řeší těžké období ve svém životě.

Kromě výše uvedeného bude k dispozici odborník/poradce, který bude reagovat na dotazy od pedagogů.

Projekt realizujeme ve spolupráci se školami:

Strední průmyslová škola technická Martin

Střední odborná škola obchodu a služeb Martin

Obchodní akademie Martin