Podpora duševního zdraví žáků ze strany učitelů

Jsem pedagogička, třídní učitelka, která byla oslovena matkou žáka středoškoláka ohledně pomoci při řešení psychického problému žáka. Stručný popis problému žáka - žák se v kolektivu známých lidí chová normálně, je komunikativní, suverénní, oblíbený, ale začaly se u něj projevovat problémy při neznámých lidech, zasekne se, neumí vydat ze sebe slovo a pod. Matka

Fyzické napadení mezi žáky

Zažila jsem velmi nepříjemnou až stresující situaci, a to fyzické napadení jednoho žáka druhým žákem, jinými slovy bitvu. Udála se na konci vyučovací hodiny, kdy žáci opouštěli učebnu. Žák AB (17-letý) podle jeho slov kamarádsky, dal pěstí do břicha žákovi XY (19-letý). Jenže žáka XY to vyprovokovalo nejprve k chycení žáka AB ze zadní

Bossing ve školním prostředí

Učitelka důchodkyně velmi často nevhodně pomlouvala své staré rodiče, často o nich škaredě mluvila a nadávala na ně; matka s Alzheimerem byla podle ní debil a stěžovala si na to, že se o ně jako jediná dcera musí v domě starat. Jednoho dne to její mladší kolegyně nevydržela a před skoro plnou sborovnou ji napomenula,

Čtyřka je taky známka!

Tento příběh se odehrál před lety na víceletém gymnáziu. Jak všichni víme, jedná se o prestižní školu. Někteří žáci neodhadnou své schopnosti a postupně přestávají zvládat zvýšené studijní nároky. Přece jen, v páté třídě to někdy nelze určit. Situace s žákem Honzou se vyhrotila v kvartě (třídě odpovídající 9. ročníku ZŠ). Honza prospíval z českého

Když žákyne překročí hranici

Žákyně se na vyučovacích hodinách jevila jako velmi svědomitá a precizní, ale dosahovala průměrných výsledků, kvůli kterým se trápila. Další problém vznikl, když chtěla své pocity, úspěchy, ale také neúspěchy sdílet s vyučujícími prostřednictvím telefonátů, SMS a chatů přes sociální sítě. Dospělo to do stadia, že někteří vyučující se cítili atakovaní a šikanovaní těmito

Žáci s problémy

I. Žák se sociálním distancem a problémem plnit si úkoly Žák se při nástupu do 1. ročníku jevil jako tichý a introvertní chlapec, po zavření škol ve školním roce 2020-2021 se během distančního vyučování začaly objevovat první problémy; žák neplnil úkoly, neodevzdával distančně zadávané úlohy a zhoršil se mu prospěch. Při online vyučování

„Sicherheitsková“ královna

Víte, co je to „sicherheitska“? No přece zavírací špendlík, používají ho nejen krejčí a krejčové, ale oblíbili si ho také mladí lidé. Ti jej využívají ke zdobení svého zevnějšku. Příběh se stal na gymnáziu, kde se dbalo na slušné chování studentů. Snad v každém školním řádu najdeme větu typu „žák chodí do školy slušně oblečen

Když nás online vyučování deprimuje

V souvislosti s epidemií Covid se v poslední době zamýšlím nad tím, zda chci pokračovat s prací pedagoga. Jsem pedagožka vyučující český jazyk a v mé práci jsem byla zvyklá na velkou interakci se studenty. Kontakt se studenty, jejich reakce, diskuse s nimi jsou tím, co mně velice naplňuje a dává mé práci smysl. V období, kdy jsme, v důsledku epidemie Covid,

Go to Top