Domů2023-01-23T15:31:35+01:00

„Každý, kdo si vzpomíná na své vzdělávání, pamatuje si učitele. Ne metody a techniky. Učitel je srdcem vzdělávacího systému.“ [Sidney Hook, americký filozof]

Hlavní úkoly a cíle webu

Vytvořit prostor pro setkávání komunity pedagogů

 • Sdílení různých situací ze školního prostředí

 • Výměna zkušeností při řešení problémů (zátěžových situací)

 • Vzájemná motivace k řešením či pozitivnímu přístupu

 • Získání pocitu sounáležitosti: V dobrých či špatných časech nejste sami

 • Získání pomoci/pohledu od odborníka (nejen) na mezilidské vztahy

Zprostředkovat zdroje pro nalezení duševní rovnováhy

 • Postupy a možnosti, co dělat pro udržení nebo získání duševní pohody

 • Přehled organizací, které se zabývají duševním zdravím

 • Kontakty pomoci v krizových situacích

 • Literatura pro osobnostní rozvoj, duševní a fyzické zdraví

 • Videa a podcasty pro osobnostní rozvoj, duševní a fyzické zdraví

Duševní zdraví

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO):

Duševní zdraví je stav psychické pohody, kdy člověk:

 • využíva svých schopností,
 • je schopen zvládat běžný životní stres,
 • je schopen užitečně pracovat,
 • je schopen být užitečný pro svou komunitu a podílet se na jejím životě.“

Duševní zdraví je tedy stav, kdy všechny duševní procesy fungují optimálně a umožňují člověku správně reflektovat vnější realitu, vhodně a pohotově reagovat na všechny podněty a zároveň mít pocit uspokojení ze své činnosti.

Články k duševnímu zdraví

Úrovně pomoci

Prevence

Jak si udržovat a rozvíjet svoji duševní rovnováhu?

Pečujte o svou psychohygienu a budete se cítit dobře! Budete spokojeni a svým přístupem můžete pomoci dalším, aby se také dostali do duševní pohody.

Podívejte se na 7 zásad, jak na to.

Mám problém

Co můžu dělat, když se delší dobu necítím dobře?

Samo se nic nevyřeší a situace se stane složitější a chronickou. Důležité je připustit si, že mám problém a nebát se, že se řešení obrátí proti mně.

V Lékárničce 1. pomoci naleznete informace co dělat a kontakty na koho se obrátit.

Chci pomoci

Chtěli byste pomoci osobě v duševní nepohodě?

Vždy je důležité si všímat svého okolí. Když vnímám, že je kolega delší dobu ve špatné náladě nebo se u něj nálady střídají, vyzkoušejte se opakovaně zeptat: „Co bych pro tebe mohl udělat?“

Podívejte se na jednoduchý postup a možnosti pomoci.

Klíčové kompetence učitele

Získávání klíčových kompetencí, je celoživotní individuální proces, který vede k rozvoji osobnosti.

Sebepoznání a rozvoj schopností, které jsou klíčové v povolání učitele, přispívají k rozvoji jeho osobnosti, posilují duševní zdraví a následně vedou k vyšší kvalitě života.

Rozvojem našich kompetencí si rozšiřujeme portfolio našich zkušeností, vědomostí, dovedností, které můžeme využívat pro to, abychom nejen zvládali, ale také dokázali předcházet problémům v našem životě. Možnost volby technik a prostředků nám zvyšuje pocit svobody, posiluje naše sebevědomí, jsme v okolí vnímáni jako atraktivnější atp. To vše nám pomáhá k tomu, že se stáváme odolnější vůči „nepříznivým“ situacím.

Příběhy učitelů

Příběhy zachycují různé situace, se kterými se pedagogové v rámci své praxe setkávají. Zároveň si pod příběhem můžete přečíst názor odborníka z oblasti mezilidských vztahů na řešení, popřípadě zvládnutí dané situace.

Go to Top