Mária Kubišová

Lektorka, poradkyně, tvůrkyně metodiky

Čemu se věnuji?

 • zaměřuji se na oblast soft skills, rozvoji osobnosti, orientaci na trhu práce, kariérového poradenství a rozvoji kariéry, trénink trenérů
 • vedu tým skvělých lektorů a poradců, jsem odbornou garantkou na bilanci kompetencí
 • jsem spoluautorka bohaté metodiky K.A.B.A. Slovensko na skupinové a individuální kariérové ​​poradenství, profesní orientaci, bilanci kompetenci, rozvoj klíčových kompetencí pro učitele, poradce, žáky, uchazeče a zájemce o zaměstnání, jakož i kurzů na soft skills pro zaměstnance úřadů práce, pro firmy a neziskové organizace
 • své lektorské dovednosti a zkušenosti s tvorbou metodiky pro rozvoj osobnosti a kariérové ​​poradenství jsem předávala v rámci mezinárodních projektů v Srbsku, Makedonii, Chorvatsku, Gruzii
 • jsem držitelka certifikátů: Trénink trenérů (OWZ Mnichov), Vzdělávací práce s nezaměstnanými (v Arbeitsgestaltung K.A.B.A. Uster), Lektor vzdělávání dospělých (v CĎV při UK v Bratislavě) Poradce na Kompetenzenbilanz (Rakousko) a Národní trenér na bilanci kompetencí podle kritérií federace FECBOB

Jozef Harvánek

Lektor, poradce

Čemu se věnuji?

 • práce s lidmi je součástí celé mé odborné praxe
 • své znalosti, zkušenosti předávám nejen jako učitel, prodejce, „moderátor“, ale také jako lektor
 • během praxe využívám skupinovou dynamiku, řešení konfliktů, komunikační, organizační a prezentační dovednosti
 • v rámci lektorské činnosti se věnuji kariérovému poradenství, bilanci kompetencí a oblasti soft skills
 • neoddělitelnou součástí mé práce je interakce v rámci skupiny
 • mám absolvované vzdělávání v různých oblastech, jako například. komunikace, organizace, zvládání konfliktů, práce pod tlakem, bilance kompetencí
 • absolvoval jsem vzdělávací 2 letý pobyt v Indonésii zaměřený na studium indonéského jazyka a kultury a vyučování anglického jazyka
 • mám rád rozmanitost naší planety, kterou můžeme poznávat, objevovat v různých oblastech, či dokonce procestovat a tak rozšiřovat svůj obzor

Jana Lajošová

Lektorka, poradkyně, trenérka soft skills

Čemu se věnuji?

 • jsem lektorka a trenérka soft skills v soukromém i veřejném sektoru
 • profesionálně se věnuji koučování jednotlivců i týmů. Svým klientům pomáhám dosahovat trvale pozitivních změn, které jim pomáhají rychleji dosahovat jejich cílů
 • jsem absolventkou několika koučovacích kurzů v mezinárodním institutu Neuroleadership
 • jsem fascinována poznatky neurověd a při své práci využívám rozvojové a vzdělávací techniky a metody, které jsou založeny na těchto poznatcích
 • práci lektorky a koučky se věnuji 8 let, kromě toho mám několikaleté zkušenosti na pozici obchodního manažera a řídícího pracovníka

Alena Húdeková

Lektorka, poradkyně, mediátorka

Čemu se věnuji?

 • mám přes 20 letou praxi s lektorováním a poradenstvím
 • mezi oblasti, kterým se věnuji, patří vzdělávání v oblasti měkkých dovedností, poradenství při výběru školy, zaměstnání, bilanci kompetencí
 • své zkušenosti a informace předávám nejen uchazečům o zaměstnání, zaměstnancům, ale také žákům základních a středních škol
 • mezi mé oblíbené kurzy patří efektivní komunikace, řešení konfliktů, zvládání zátěžových situací, klíčové kvalifikace, ale i další kurzy zaměřené na rozvoj osobnosti
 • kromě této činnosti se věnuji poskytování sociálního poradenství a práci mediátora v oblasti pracovního práva, rodinného práva, sousedských sporů
 • mezi mé dosavadní zkušenosti patří i práce konzultanta a oponenta diplomových prací na Katolické univerzitě v Ružomberku v oblasti sociální práce, poradenství
 • mám ukončené vysokoškolské vzdělání na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře v oboru sociální práce se zaměřením na psychologickou péči o člověka
 • kromě toho jsem získala částečnou kvalifikaci v oblasti lektor dalšího vzdělávání a tutor v poradenském procesu pro dospělé
 • absolvovala jsem několik kurzů ukončených certifikátem, například. komunikace, zvládání problémových klientů, supervize, bilance kompetencí…

Daniela Haragová

Lektorka, poradkyně, koučka

Čemu se věnuji?

 • v současnosti působím jako lektorka „soft skills“, kariérová poradkyně a lektorka anglického jazyka
 • důležitý je pro mě přístup k účastníkům kurzů: „Každý je malým zajímavým vesmírem!“
 • k mým nejoblíbenějším patří kurzy hledání řešení, kurzy osobnostního rozvoje a kurzy efektivní spolupráce
 • ráda vedu tréninky zážitkovou formou
 • jsem držitelkou několika slovenských a mezinárodních certifikátů v oblasti trénování soft skills a koučování
 • vystudovala jsem sociologii na Univerzitě Komenského v Bratislavě
 • mám státní jazykovou zkoušku z anglického jazyka a rigorózní práci v oblasti andragogiky

Zuzana Kršková

Lektorka, poradkyně, trenérka/koučka

Čemu se věnuji?

 • mám více než 25 letou praxi lektorky, poradkyně a trenérky v soukromém i veřejném sektoru
 • vzhledem ke specializaci v oborech pedagogika a psychologie je mé působení spjato s rozvojem měkkých dovedností, osobním rozvojem a také kariérovým rozvojem a růstem
 • preferuji zážitkové formy a metody práce ve skupině
 • účastníci kurzů získávají benefit v podobě aktivit a cvičení na lepší paměť, kognitivní funkce a prevenci demence, které do programů zařazuji,  jsem také certifikovanou trenérkou mozku a paměti
 • více než 12 let připravuji a vedu samostatné tréninky, školení a semináře, zaměřené i na tuto oblast
 • jsem držitelkou několika slovenských i zahraničních certifikátů v oblasti trénování soft skills, kariérového poradenství, trénování mozku a paměti a managementu vzdělávání
 • působím jako externí pedagog na Univerzitě Komenského v Bratislavě, Přednáším na Univerzitě třetího věku v Náměstově v oborech Člověk a zdraví a Psychologie
 • vystudovala jsem andragogiku na Katedře výchovy a vzdělávání dospělých Filozofické fakulty Univerzity P.J.Šafárika v Prešově. Vzdělání jsem si doplnila na Trnavské univerzitě, Fakultě zdravotnictví a sociální práce, kde jsem absolvovala obor Základy supervize