Když žákyne překročí hranici

Žákyně se na vyučovacích hodinách jevila jako velmi svědomitá a precizní, ale dosahovala průměrných výsledků, kvůli kterým se trápila. Další problém vznikl, když chtěla své pocity, úspěchy, ale také neúspěchy sdílet s vyučujícími prostřednictvím telefonátů, SMS a chatů přes sociální sítě. Dospělo to do stadia, že někteří vyučující se cítili atakovaní a šikanovaní těmito

Když žák ruší hodinu

Páteční odpolední hodiny bývají ve škole „za trest“. Jedná-li se o výuku hudební nebo výtvarné výchovy, bývá to ještě horší. Žáci se už vidí doma a učitelé musí vše zvládnout. Jednoho pátečního odpoledne probíhala hodina hudební výchovy. Paní učitelka se snažila žáky zaujmout, ale ten pátek… Jeden chlapec, říkejme mu Pavel, se strašlivě nudil.

Go to Top