Hlavní partneři

K.A.B.A. Slovensko

Zájmové sdružení právnických osob neziskového charakteru.

Sdružení K.A.B.A. působí v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání žáků a dospělých pro různé cílové skupiny, organizuje odborné mobility pro žáky a pedagogy do zemí EU, kde během několikaleté praxe získalo širokou síť partnerů. Koordinuje 1. národní konsorcium středních odborných škol s akreditací pro Erasmus+ (dříve Charta).

Prostřednictvím zkušených lektorů a poradců z oblasti andragogiky, psychologie, pedagogiky se zaměřením na sociální práci poskytuje poradenství a vzdělávání v oblasti kariérového a osobnostního rozvoje. Tvoří vlastní metodiku a metodické materiály, do poradenství a vzdělávání aplikuje pokrokové učební metody.

AVE ART Ostrava

Vyšší odborná škola, střední umělecká škola a základní umělecká škola, s.r.o.
Škola zajišťuje základní, středoškolský, terciální a další stupeň uměleckého vzdělávání. Svoji činnost zahájila v roce 2002 pouze jako střední škola se 3 maturitními obory. V současné době působí v Moravskoslezském kraji jako základní škola s výtvarným a hudebním oborem a střední škola se šesti maturitními obory: Grafický design, Průmyslový design, Motion design, Interiérový design, Umělecké kovářství a Design užitkových výrobků. Na vyšší oborné škole nabízí obory Design interiérů a zahrad, Multimediální tvorba a Produktový a průmyslový design. Zároveň má škola významné působení v oblasti dalšího vzdělávání, prostřednictvím kterého realizuje sedm rekvalifikačních kurzů designu.
Škola klade důraz, již od svého vzniku, na mezinárodní aktivity, které vnímá jako velmi důležitou součást svého rozvoje. Již od roku 2005 realizuje aktivity v rámci programu Erasmus+, dále má zkušenosti s Visegradským fondem a rovněž spolupracuje s řadou mezinárodních institucí, zapojuje se do mezinárodních výstav a soutěží.

Spolupracující školy

Strední odborná škola obchodu a služeb Martin

V současnosti patří mezi největší školy v okrese a nabízí svým studentům možnosti všestranného rozvoje. Připravuje absolventy do oblasti služeb a obchodu. Vize a hodnoty školy v oblasti výchovy a vzdělávání se snaží naplňovat pedagogičtí zaměstnanci teoretického i praktického vyučování.

Cílem je vychovat zručné odborníky, kteří mají vztah ke své profesi.

 • cukrář

 • číšník – servírka

 • kadeřník

 • kuchař

 • polygraf – knihař

 • hotelová akademie

 • operátor tisku

 • kosmetik

 • obchodní pracovník

 • číšník

 • servírka

 • kuchár

 • informačné technológie a informačné služby v obchode

 • podnikání v řemeslech a službách

Obchodná akadémia Martin

Je jednou z nejstarších obchodních škol na Slovensku. Od roku 1885 opustilo brány školy více než 12 500 absolventů.

Příprava absolventů pro trh práce probíhá prostřednictvím realizace exkurzí, praxe, úspěšnou účastí na soutěžích a olympiádách, prací ve studentských společnostech, prací ve cvičné firmě a aktivní spoluprací s domácími, ale i zahraničními firmami v oblasti obsahu vzdělávání a na trhu práce. Praxe mají studenti možnost absolvovat v systému duálního vzdělávání ve firmách v regionu Turiec nebo v odborných školách, firmách a hotelových komplexech v zahraničí. Odborná příprava studentů v zahraničí probíhá v rámci programu Erasmus+.

 • obchodní akademie

 • obchodní akademie – bilingvalní studium (slovensko – anglické)

Strední průmyslová škola technická Martin

Vyučované odborné předměty jsou děleny do dvou skupin:

 • teoretické vzdělávání
 • praktická příprava.

Skupiny volitelných odborných předmětů umožňují žákům v souladu s možnostmi školy volit si profilaci v oboru dle vlastního zájmu. Škola má k dispozici vlastní Školní internát.

 • mechatronika

 • elektrotechnika

 • technické lyceum

 • logistika

 • informační a síťové technologie