Co je psychohygiena a jak nám pomáhá

Psychohygiena je vědní obor, který se zabývá otázkami duševního zdraví. Hledá způsoby, které by mohly pomoci při selhání našeho duševního zdraví, ale především zaměřuje svou pozornost na prevenci jeho selhání. Psychohygiena zkoumá problémy lidí a jejich každodenního života. Vnímá člověka komplexně, tj. jako bytosti, které mají fyzické potřeby, mentální postoje, emocionální nastavení a hodnotový