Když nás online vyučování deprimuje

V souvislosti s epidemií Covid se v poslední době zamýšlím nad tím, zda chci pokračovat s prací pedagoga.

Jsem pedagožka vyučující český jazyk a v mé práci jsem byla zvyklá na velkou interakci se studenty. Kontakt se studenty, jejich reakce, diskuse s nimi jsou tím, co mně velice naplňuje a dává mé práci smysl. V období, kdy jsme, v důsledku epidemie Covid, museli přejít na on-line výuku jsem zprvu tuto nucenou odluku od přímého kontaktu se studenty zvládala. S přibývající délkou on-line výuky jsem však propadala stále větší beznaději z toho, že na obrazovce počítače nejsem schopna číst reakce žáků a rovněž mi nefungují aktivity tak, jak jsem na ně byla zvyklá. Při on-line výuce nejsem schopna fungovat tak, jak jsem byla zvyklá v rámci hodin a výuka mi neposkytuje naplnění a radost.

Obávám se, že v případě, že se bude přechod na on-line výuku opakovat, nebudu schopna v práci pedagoga pokračovat. A to i přesto, že ji miluji. Celkově mně on-line výuka a chybějící kontakt se žáky přivádí do jakéhosi stavu apatie, ze kterého nejsem schopna se vymanit. Přemýšlím o smyslu mé práce a o tom, zda má smysl v ní takto pokračovat.

Odpověď:

Úplně chápu Vaši frustraci. Několikaletá praxe učitelky Vám pomohla najít smysl a naplnění ve Vaší pro-fesi, který jste získala také díky Vašemu přístupu a způsobu výuky.

Bohužel, všechny nás zasáhla tato náročná doba. Jsme nuceni měnit naše návyky a to pro nás lidi vůbec není příjemné, zvlášť v případě, jsme-li k této změně donuceni vnějšími okolnostmi a ne vnitřní motivací. Rozumím tomu, že tato situace narušila Vaše hodnoty. Pracujete přece s lidmi, potřebujete být v intenzivní interakci se svými žáky a to vám online svět nedává.

Jelikož tato situace vyžaduje velké množství změn, zkuste nejprve posílit Vaši sebejistotu. Přehodnoťte „metody“, které Vám zaručeně fungovaly a které můžete s určitostí uplatnit i v on-line vyučování.

Rovněž Vám zvýší jistotu i zavedení konkrétních pravidel, která budete se žáky vzájemně uplatňovat při vyučování. Vytvořte si systém pravidel, jejichž význam však žákům určitě vysvětlete. Buďte otevřená, povezte upřímně, proč trváte na tom, kterém pravidle, jaký to má význam pro obě strany. Zároveň je nutno nastavit i způsob jejich dodržování, příp. konsekvence při jejich porušení. Řekněte otevřeně, co a proč Vy určitě potřebujete od žáků, abyste mohla kvalitně fungovat jako jejich učitel. Dejte také žákům prostor pro podněty, co by jim pomohlo lépe zvládat učivo přes online vzdělávání. Je to stejně nová situace i pro ně. (I když možná si právě žáci našli dříve a více těch výhod v tomto způsobu vyučování jako učitelé 😊).

Ať už vedení porady, vzdělávání nebo jen prostá komunikace s kamarádkou je určitě jiná v online světě než v bezprostředním kontaktu. Vynucuje si to změnu přístupu, hledání jiného způsobu práce, než jsme byli zvyklí. Je to jen výzva. Tak jako jste dosud dokázali zvládnout „neposlušného“ žáka, najít si aktivity pro živé vyučování, stejně tak lze využít svět online. Např. žáci mohou pracovat přímo s internetem, audiovizuálními pomůckami a pod. Velmi užitečná je vzájemná inspirace. Objevovat to, co funguje jiným kolegům.

Píšete, že milujete svou práci. Proč? Co vám dává smysl a pocit naplnění ve vaší práci?

Být v bezprostředním kontaktu s lidmi je jen jedna z cest k tomu, co je naším cílem. Zaměřte se na to, co chcete předat Vašim žákům. To je to, co nám dává smysl – užitek, který přinášíme ostatním. Způsob jak je jen prostředek. A ty si volíme v závislosti na podmínkách.

Čím máme silnější pozitivní emoci a přesvědčení, že víme CO chceme dát, tím jsme otevřenější různým alternativám způsobu, JAK to můžeme dát.

About the Author: Mgr. Jana Lajošová

Lektorka a trenérka soft skills. Koučka pro jednotlivce i týmy. Při své práci využívá metody založené na poznatcích neurověd.

Další informace o odbornících a realizačním týmu projektu učitel bez stresu naleznete v části O nás.

Sdílejte na sociálních sítích

Zdroje 1. pomoci