Co je psychohygiena a jak nám pomáhá

Kategorie: Duševné zdravie

Psychohygiena je vědní obor, který se zabývá otázkami duševního zdraví. Hledá způsoby, které by mohly pomoci při selhání našeho duševního zdraví, ale především zaměřuje svou pozornost na prevenci jeho selhání. Psychohygiena zkoumá problémy lidí a jejich každodenního života. Vnímá člověka komplexně, tj. jako bytosti, které mají fyzické potřeby, mentální postoje, emocionální nastavení a hodnotový systém.

To, jak zvládáme stres, situace, které nás vystavují tlaku, nebo jiné nepříjemnosti, závisí do značné míry na tom, jaké máme psychohygienické návyky. Ty nám pomáhají rozvíjet autoregulační procesy, abychom se vyrovnali s nerovnováhou a tlakem.  Pokud nemáme vybudovaný takový regulační mechanismus, hrozí nám při větším nebo delším stresu stres, vyčerpání, únava, přecitlivělost, podrážděnost, nechuť k životu, nižší a nižší sebevědomí a nižší schopnost soustředění. S tím klesá i touha a motivace k dosažení našich cílů nebo předsevzetí.

Základním pravidlem pro posílení naší odolnosti a prevenci duševního zdraví je vytvoření protiváhy nebo rovnováhy naší zátěže. To znamená, že pokud se věnujeme převážně duševní činnosti, měli bychom se vědomě věnovat více fyzickým aktivitám, abychom se odreagovali, a naopak čtení knihy, návštěva divadla nebo luštění křížovek je vhodnější relaxací pro lidi, kteří pracují spíše manuálně.

Příklady dobré psychohygieny

 • Vytvořte si své rituály a pravidelně je dodržujte

 • Jezte zdravěji

 • Dopřejte si dostatek kvalitního spánku

 • Věnujte se vhodné fyzické aktivitě

 • Věnujte se duševní činnosti, která vás harmonizuje

 • Dýchejte správně

 • Plánujte efektivně

 • Rozvíjejte své dovednosti

 • Věnujte se zvyšování finanční gramotnosti

 • Efektivně komunikujte

 • Chovejte se asertivně

 • Věnujte se svému koníčku nebo zálibě

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak si vytvořit návyky, které posilují naše duševní zdraví, přečtěte si další článek

About the Author: Mgr. Jana Lajošová

Lektorka a trenérka soft skills. Koučka pro jednotlivce i týmy. Při své práci využívá metody založené na poznatcích neurověd.

Další informace o odbornících a realizačním týmu projektu učitel bez stresu naleznete v části O nás.

Sdílejte na sociálních sítích

Zdroje 1. pomoci