Duševní zdraví2022-05-03T16:24:04+02:00

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO):

Duševní zdraví je stav psychické pohody, ve kterém člověk:

  • využívá svých schopností,

  • je schopen zvládat běžný životní stres,

  • je schopen užitečně pracovat,

  • je schopen být užitečný pro svou komunitu a podílet se na jejím životě.“

Duševní zdraví a pohoda jsou základem takových schopností, jako je schopnost myslet, cítit, navazovat vztahy s ostatními lidmi, vydělávat si na živobytí a užívat si života.

Duševní zdraví je tedy stav, kdy všechny duševní procesy fungují optimálně a umožňují člověku správně reflektovat vnější realitu, vhodně a pohotově reagovat na všechny podněty a zároveň mít pocit uspokojení ze své činnosti.

Stav našeho duševního zdraví je částečně určován dědičností, sociálním prostředím, integritou osobnosti, charakterem a preferovanými teoriemi kvality života. Stejně tak vstup médií do našeho života ovlivnil úroveň našeho duševního zdraví.

Články k duševnímu zdraví

Go to Top