Liga za duševné zdravie

Kategorie: Organizace SR

Liga za duševné zdravie je nepolitické, charitatívne, humanitné, neprofesionálne, nezávislé záujmové združenie občanov a právnických osôb a jej cieľom je aktívna podpora duševného zdravia. Svoje činnosti zameriava najmä v oblasti zlepšenia podmienok a života duševne chorých ako aj v oblasti prevencie duševných porúch. Využiť môžete bezplatnú anonymnú nonstop telefonickú linku alebo emailovú poradňu, kde obdržíte odpoveď do 48 hodín od odoslania e-mailu.

Linka dôvery NEZÁBUDKA

0800 800 566

Sdílejte na sociálních sítích