Inštitút KONVALINKA

Kategorie: Organizace SR

Občianske združenie Konvalinka – Inštitút duševného zdravia a pozitívnej edukácie je nezisková organizácia, ktorej cieľom je prinášať tému wellbeingu  a duševného zdravia do škôl formou vzdelávania učiteľov, psychológov, detí a mládeže. Hlavným cieľom je podporiť duševný rozvoj a psychickú odolnosť detí prostredníctvom budovania zdravého prostredia triedy, školy a rozvoja zručností podporujúcich wellbeing človeka a komunity.

Tím združenia tvoria psychológovia, učitelia a odborníci z prostredia školstva.

kancelaria@institutkonvalinka.sk

Sdílejte na sociálních sítích